Quinazoline là một hợp chất hữu cơ với công thức C8H6N2. Nó là một heterocycle thơm với một cấu trúc bicyclic bao gồm hai hợp nhất sáu thành viên thơm nhẫn, một vòng benzen và một vòng pyrimidine. Nó là một chất rắn tinh thể màu vàng ánh sáng hòa tan trong nước. Còn được gọi là 1,3-diazanaphthalene, quinazoline đã nhận được tên của nó từ một dẫn xuất aza của quinoline. Mặc dù phân tử quinazoline mẹ hiếm khi được đề cập trong tài liệu kỹ thuật, các dẫn xuất thay thế đã được tổng hợp cho các mục đích chữa bệnh như thuốc chống sốt rét và thuốc chống ung thư,
Afatinib không được chấp thuận, một loại thuốc được phát triển bởi Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, một loại thuốc được sản xuất bởi Astellas, để điều trị bệnh nhân NSCLC với các khối u do đột biến EGFR.
Lapatinib thuốc GlaxoSmithKline đã được điều trị ung thư vú giai đoạn tiên tiến hoặc di căn kết hợp với capecitabine của Roche.

Hiển thị tất cả 8 các kết quả