Pyrazin là một hợp chất hữu cơ thơm dị vòng với công thức hóa học C4H4N2.

Pyrazine là một phân tử đối xứng với nhóm điểm D2h. Pyrazin ít cơ bản hơn pyridin, pyridazine và pyrimidin.

Các dẫn xuất như phenazine nổi tiếng với các hoạt động chống ung thư, kháng sinh và lợi tiểu của chúng.

Hiển thị tất cả 4 các kết quả