Heterocycles có mặt khắp nơi trong tự nhiên, với các ứng dụng công nghiệp đa dạng, và trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Trong tự nhiên chúng xuất hiện dưới nhiều hình thức, và chúng có ý nghĩa sinh hóa rất lớn - “các phân tử của sự sống.” Các ứng dụng của heterocycles được rút ra từ hóa học, sinh học, y học, nông nghiệp và công nghiệp là quân đoàn.
Một hợp chất dị vòng hoặc cấu trúc vòng là một hợp chất có chu kỳ có các nguyên tử của ít nhất hai thành phần khác nhau là thành viên của vòng của nó.
Ví dụ về các hợp chất dị vòng bao gồm tất cả các axit nucleic, phần lớn các loại thuốc, hầu hết sinh khối (cellulose và các chất liên quan), và nhiều thuốc nhuộm tự nhiên và tổng hợp

Xếp 1-12 of 21 các kết quả