Chirality là một thuộc tính hình học của một số phân tử và ion. Một phân tử chiral / ion không siêu đa dạng trên hình ảnh phản chiếu của nó. Sự hiện diện của một trung tâm carbon bất đối xứng là một trong một số tính năng cấu trúc gây ra sự chirality trong các phân tử hữu cơ và vô cơ.
Cá nhân enantiomers thường được chỉ định như là một trong hai tay phải hoặc thuận tay trái. Chirality là một yếu tố cần thiết khi thảo luận về lập thể hóa học trong hóa học hữu cơ và vô cơ. Khái niệm này rất quan trọng vì hầu hết các phân tử sinh học và dược phẩm đều là chiral.
Nhiều phân tử hoạt tính sinh học là chiral, bao gồm các axit amin tự nhiên (các khối xây dựng của protein) và đường. Trong các hệ thống sinh học, hầu hết các hợp chất này đều có cùng tính hợp lý: hầu hết các axit amin là levorotatory (l) và đường là dextrorotatory (d). Các protein tự nhiên điển hình được tạo thành từ các axit l-amin và được gọi là protein thuận tay trái; các axit amin d-amin hiếm hoi tạo ra các protein thuận tay phải.

Hiển thị tất cả 4 các kết quả