Quy trình R & D và phát triển tuyến đường mới

Tổng hợp tùy chỉnh và hợp đồng R & D

Quy trình R & D và phát triển tuyến đường mới

Nhóm phát triển hóa chất của chúng tôi, bao gồm hơn các nhà khoa học 50 ở các nước của chúng tôi, vượt quá mong đợi ngay cả trong những dự án khó khăn nhất. Làm việc trong các phòng thí nghiệm hiện đại được trang bị quy trình và công cụ phân tích mới nhất, chúng tôi tiến hành khảo sát tuyến đường một cách hiệu quả, phát triển quy trình nhanh, tối ưu hóa điều kiện phản ứng để tăng quy mô vật liệu cho thử nghiệm tiền lâm sàng hoặc sản xuất quy mô lớn.

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia phân tích, kỹ sư hóa học và chuyên gia QA của chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng và hiệu quả phát triển các quy trình sản xuất có thể mở rộng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.