Khối xây dựng để phát hiện ma túy

Hình ảnh trang web của APIMO

Khối xây dựng để phát hiện ma túy

APICMO cho Drug Discovery là một giải pháp nhận thức dựa trên đám mây phân tích kiến ​​thức khoa học và dữ liệu để tiết lộ các kết nối đã biết và ẩn có thể giúp tăng khả năng đột phá khoa học.

Nền tảng này cho phép các nhà nghiên cứu tạo ra các giả thuyết mới với sự trợ giúp của các hình ảnh động, các dự đoán được chứng minh bằng chứng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên được đào tạo trong lĩnh vực khoa học đời sống.

APICMO cho khám phá thuốc có thể đẩy nhanh việc xác định các ứng cử viên thuốc mới và mục tiêu thuốc mới bằng cách khai thác tiềm năng của dữ liệu lớn.