Blog

Marry Đồng Tiếp thị & Quảng cáo

Marry Đồng Tiếp thị & Quảng cáo

Tốt nghiệp khoa Hóa hữu cơ, Đại học Stanford, Khoa hóa học, hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ hóa học, đã phục vụ cho Pfizer Inc, chịu trách nhiệm về cách tiếp thị thị trường toàn cầu và đã thực hiện thành tựu rực rỡ.

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.