Blog

Marry Đồng Tiếp thị & Quảng cáo

Marry Đồng Tiếp thị & Quảng cáo

Tốt nghiệp khoa Hóa hữu cơ, Đại học Stanford, Khoa hóa học, hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ hóa học, đã phục vụ cho Pfizer Inc, chịu trách nhiệm về cách tiếp thị thị trường toàn cầu và đã thực hiện thành tựu rực rỡ.

1 nghĩ về TIẾNG VIỆT

  1. chủng loại

    Blog của bạn có một trang liên hệ? Tôi đang gặp khó khăn trong việc định vị nó
    nhưng, tôi muốn bắn cho bạn một e-mail. Tôi đã có một số ý tưởng cho blog của bạn, bạn có thể muốn nghe.
    Dù bằng cách nào, trang web tuyệt vời và tôi mong muốn được nhìn thấy
    nó cải thiện theo thời gian.

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn.